Чрез изпращане на съобщение през електронната форма на сайта, Вие се съгласявате да предоставите Вашите лични данни. Ние използваме Вашите лични данни, само и единствено с цел за връзка с Вас и заявката Ви.

    След изпращане на заявката, очаквайте да получите шаблона на писмото за дядо Коледа директно на пощата си.